>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 

 Vosso er av miljødirektoratet, i brev av 20.12.13, stengt for alt ordinært fiske.


Det blir åpna for kjøp av fiskekort til forskingsfiske  16. juni til 27. august 2017 

                            Dagskort (fiskeøkter): Kortsalget vart åpna 09.06.17    kl. 18.00

                            Periodekort:  For fiske i veke 31, ta kontakt med Eikevik  90134962


Veke 31:  Tirsdag vart det tatt ein laks i Tokjeldo 111 cm, floymerka 1178 gult VS

          Fiskar bemerka at det var eit gamalt merke. Uni miljø har funne fram til data på fisken.

          2011 vart den slept ut i havet, 2013 var den tilbake og gytte, 2015 var den tilbake og vart fanga

          på Trengereid og merkt, lengde 101 cm. 2017 er den tilbake i elva for å gyte for tredje gang og

          har auka lengda med 10 cm. Fantastisk!


Mindre hyggeleg, vart det på fredag tatt ein pukkellaks hann 51cm, på Geitle - Muren

Helg 5: Skarsholmen: pukkellaks 1,5 kg

Forskingsfiske i Vosso 2017
 
 
Helg Veke Åpendag
Veke Dato Dato Dato
24 16. - 18. juni
25 23. - 25. juni
26
27 03. juli - 09. juli
28 14. - 16. juli
29 23. juli
30 28. - 30. juli
31 31. juli - 06. aug.
32 11. - 13. aug.     


33
3425. - 27. aug.
 
 
      Rediger